0.00 
0
  • Zamówienia składane w firmie ANADO, przyjmowane są w formie pisemnej, podpisane przez osobę upoważnioną do złożenia zamówienia w imieniu Zamawiającego podmiotu, zamówienie powinno być dostarczone fax`em, e-mailem lub pocztą.

  • Termin realizacji zamówienia określony zostaje indywidualnie w zależności od wybranego przez klienta wykończenia (nadruk, haft lub inne). Terminy kształtują się od jednego do czterech tygodni. W szczególnych przypadkach firma ANADO zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia.

  • Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia pobieramy zaliczkę w wysokości 60% wartości zamówienia, pozostała część powinna być uregulowana w dniu odbioru towaru. W przypadku rezygnacji z wykonania zamówienia wpłacona zaliczka nie jest zwracana i jest przekazana na pokrycie wszystkich kosztów poniesionych przez firmę ANADO związanych z realizacją zamówienia. Rezygnacja z zamówienia w trakcie jego realizacji skutkować może naliczeniem dodatkowych opłat stanowiących zwrot towaru, opłat dodatkowych wobec dostawców firmy ANADO, opłat transportowych, oraz kosztów związanych z utraceniem korzyści. Nowi klienci firmy ANADO, zobowiązani są do uregulowania należności za zamówiony towar lub usługę przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

  • Odroczony termin płatności ustalany jest indywidualnie i dotyczy stałych klientów firmy ANADO. Jednak firma ANADO zastrzega sobie prawo własności zakupionego towaru do chwili całkowitego uregulowania płatności wyszczególnionej na fakturze VAT.

  • Transport zamówionego towaru, do kwoty nie przekraczającej 10 tys. PLN, pokrywany jest przez Zamawiającego i jest wyszczególniony na fakturze VAT. Brak informacji na formularzu zamówienia, dotyczącej rodzaju transportu jest wyrażeniem zgody na przesłanie zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, z która firma ANADO ma podpisaną umowę i odbywa się wg. obowiązujących cenników danej firmy. W przypadku dostarczania zamówionego towaru partiami, koszt transportu każdej partii pozostaje po stronie Zamawiającego.

  • Reklamacje- Firma ANADO przyjmuje reklamację wadliwego towaru do 10 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru. Reklamowanie wadliwego lub uszkodzonego towaru odbywa się po uprzednim całkowitym uregulowaniu zapłaty za zamówiony towar. Towar reklamowany jest przyjmowany tylko i wyłącznie w niezmienionej formie tzn. w takiej jaką posiadał opuszczając firmę ANADO. Zamawiający Ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru. Towar nie może nosić śladów żadnych przeróbek, nie może posiadać dodatkowych wykończeń w postaci nadruków, haftów, lub innych oznaczeń. Firma ANADO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wady lub uszkodzenia towaru w przypadku dalszego zbycia towaru na rzecz osób trzecich. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnego odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego.

  • Prawa autorskie – zamawiający składając zamówienie na znakowanie zamówionych towarów jednoznacznie stwierdza, i posiada prawa do wykorzystywania dostarczonych grafik i jednocześnie uprawnia firmę ANADO do przetwarzania ich w celu uzyskania pożądanego wyrobu końcowego. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie w celach reklamowych lub promocyjnych wykonywanych przez firmę ANADO wyrobów w materiałach reklamowych, stronach www lub jako ekspozycji na targach branżowych. Firma ANADO ma prawo prezentowania wykonanych produktów jako próbek, aby móc zaprezentować jakość wyrobów oraz sposoby znakowania.

  • Pozostałe warunki oraz informacje. Wszelkie ceny oraz warunki dostaw wymienione na stronach firmy ANADO, katalogach lub ofertach wstępnych są jedynie informacją handlowe i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie ceny podawane na stronach firmy ANADO lub ofertach wstępnych są cenami netto i należy doliczyć VAT 23%, lub w niektórych przypadkach 7%.

  • Prezentowane w serwisach www, katalogach oraz ofertach wstępnych kolory wyrobów mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktów. Firma ANADO z przyczyn niezależnych nie może zagwarantować ciągłości produktów pod względem koloru i struktury materiału.

Anna Romejko | CEO ANADO

X